Certifikáty a firemní politiky

Přehled získaných certifikací

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Certifikát ČSN ISO 45001:2018

Platnost: 10/2022

Zobrazit certifikát

Management kvality

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016 pro generální dodávku staveb

Platnost: 02/2022

Zobrazit certifikát

Informační systém určený pro nakládání s utajovanými informacemi

Certifikát informačního systému

Platnost: 06/2024

Zobrazit certifikát

Bezpečnostní způsobilost

Prohlášení podnikatele §15a odst. 7 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně informací.

Platnost: 06/2024

Zobrazit certifikát

Systém environmentálního managementu

Certifikát EMAS

Platnost: 05/2024

Zobrazit certifikát

Systém environmentálního managementu

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016 EMS pro realizaci staveb pozemního a inženýrského stavitelství

Platnost: 10/2022

Zobrazit certifikát

Přehled vydaných politik

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Politika BOZP

Management kvality

Politika kvality

Systém environmentálního managementu

Environmentální politika

Systém environmentálního managementu

Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2021