Udržitelný rozvoj

Metrostav se stal v roce 2017 vítězem kategorie a držitelem Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Ocenění dokládá, že aktivitám v oblasti společenské odpovědnosti věnuje Metrostav dlouhodobě mimořádnou pozornost.

Metrostav je zakládajícím členem platformy Byznys pro společnost.

Naše priority v oblasti společenské odpovědnosti

Metrostav si stanovil šest hlavních priorit společenské odpovědnosti. Tyto priority vycházejí z oblastí, ve kterých má činnost společnosti významné environmentální, společenské a ekonomické dopady na okolí.

 1. Transparentní podnikání

  Metrostav patří mezi významné ekonomické subjekty v České republice a uvědomuje si svůj závazek k odpovědnému chování. Společnost si je vědoma svých přínosů a dopadů jako subjektu ovlivňujícího tržní prostředí, a zároveň svého významu jako zaměstnavatele, tudíž nositele vzorů chování i v etických aspektech.

  Více k etickému kodexu a etické lince

 2. Inovace ve stavebnictví

  Snahou společnosti je významně přispívat k lepšímu prostředí ve stavebnictví, a to díky inovativním produktům a řešením, která vytváří přidanou hodnotu a přispívají k šetrné a kvalitní výstavbě.

  Více k inovacím a technickému rozvoji

 3. Naši zaměstnanci

  Metrostav považuje péči o zaměstnance za podstatnou součást svého udržitelného rozvoje. Kvalitu pracovních podmínek zaměstnanců prokazuje společnost opakovaným plněním požadavků mezinárodního standardu SA 8000 a závazků z kolektivní smlouvy.

  Více ke kariéře u Metrostavu

 4. Bezpečnost na stavbách

  Jednou z nejdůležitějších priorit je zajistit, aby každý, kdo pracuje či jinak působí na stavbách či provozech společnosti Metrostav, měl podmínky pro bezpečnou práci. Společnost dbá na vysokou kvalitu výstavby při zajištění maximální bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  Více k politikám a certifikacím

 5. Ochrana životního prostředí

  Metrostav svojí důsledností prokazuje nejen plnění všech povinností vyplývajících z legislativy České republiky v ochraněži votního prostředí, ale i svoji způsobilost pro plnění globálních požadavků v této oblasti.

  Více k politikám a certifikacím

 6. Firemní občanství

  Metrostav a jeho zaměstnanci si jsou vědomi odpovědnosti vůči regionům, kde působí, a lidem, kteří zde žijí. Zavázali jsme se být dobrým a odpovědným sousedem vnímavým k potřebám svého okolí. Proto společnost dlouhodobě podporuje řadu vzdělávacích, zdravotních a dalších neziskových organizací a jejich projektů.

  Více k CSR projektům