Roční zprávy

Roční zpráva 2020

cs

Roční zpráva 2020(PDF, 7.9 MB)

en

Annual report 2020(PDF, 7.9 MB)

Předešlé roční zprávy

cs

Roční zpráva 2019(PDF, 3.7 MB)

cs

Roční zpráva 2018(PDF, 6.2 MB)

cs

Roční zpráva 2017(PDF, 7.6 MB)

cs

Roční zpráva 2016(PDF, 3.5 MB)

cs

Roční zpráva 2015(PDF, 2.6 MB)

cs

Roční zpráva 2014(PDF, 1.1 MB)

cs

Roční zpráva 2013(PDF, 412.4 KB)

cs

Roční zpráva 2012(PDF, 273.2 KB)

Další informace o dění ve společnosti naleznete v sekci Udržitelný rozvoj