Kapacity Skupiny Metrostav povinně poptávané subdodavateli na zakázkách v ČR a na Slovensku

Není-li smluvně dohodnuto jinak, je subdodavatel společnosti Metrostav a.s. povinen níže uvedené materiály a služby pro realizaci zakázky poptat u preferovaných dodavatelů specifikovaných níže. Tyto materiály a služby je od nich povinen objednat ve všech případech, kdy preferovaný dodavatel předloží výhodnější cenovou nabídku nebo přijme LAST CALL (tj. preferovaný dodavatel dorovná svoji cenovou nabídku na úroveň konkurenční nabídky jiného spolehlivého dodavatele předložené subdodavatelem).

Povinně poptávané služby a materiály Preferovaný dodavatel Kontakt
Služby Doprava
(kamiony, valníky, autojeřáby)
Metrostav Infrastructure a.s. Mgr. Zdeněk Kulha
vedoucí provozu dopravy a mechanizace
+420 266 011 950
Služby akreditované laboratoře
(zkoušky zemin, betonu, živic, izolací)
SQZ, s.r.o. Martin Gulej
vedoucí Ústřední laboratoře Olomouc a Praha
+420 724 278 026
Měření hluku, prašnosti, osvětlení, komunálního hluku a tvorba hlukových studií Ing. Irena Dušková
vedoucí pracoviště Laboratoře fyzikálních veličin
+420 607 519 376
Materiály Zdící pálené i nepálené výrobky
(cihelné bloky a překlady, příčkovky, AKU cihly, kanalizační cihly, vápenno-pískové cihly, pórobetonové a liaporové tvárnice, šamotové cihly)
Metrostav stavebniny, s.r.o. Lukáš Mandys
obchodní náměstek
+420 602 254 901
+420 266 011 220
Hutní materiály
(KARI sítě, válcované profily, plechy, dráty, lana, spojovací materiál)
Pojiva
(SOMS a cementy)
Zateplovací systémy
(ETICS)
Geotextilie a geokompozity
(tkané, netkané, geosyntetické materiály)
Tepelné izolace
(vláknité a polystyreny)
Hydroizolace
(asfaltové pásy, lepenky, nopové folie)
Kanalizace a vodovody
(venkovní kanalizace, odvodnění ploch a budov)
Keramické obklady a dlažby
(česká i zahraniční produkce)
Betonové výrobky
(dlažby, obrubníky, žlaby, svodidla)
Stavební chemie
(lepidla, nátěry, sanace)