Prodloužení trasy metra A Dejvická - Nemocnice Motol

Metro
Praha

Záměrem prodloužení trasy A pražského metra je zlepšení kvality dopravní obslužnosti v severozápadním sektoru Prahy.

Základní informace

Objednatel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy

Projektant:

Metroprojekt Praha a.s.

Doba výstavby:

12/2009 – 06/2014

Projekt v číslech

  • 4 nové stanice Bořislavka, Veleslavín, Petřiny, Nemocnice Motol
  • 6134 m Celková délka trasy
  • 825,5 m Traťové úseky dvoukolejné
  • 2x 4051 m Tratové úseky jednokolejné ražení TBM
  • 1332 m Silniční úseky

Charakteristika

Záměrem prodloužení trasy A pražského metra bylo zlepšení kvality dopravní obslužnosti v severozápadním sektoru Prahy. Vysoce kapacitní doprava metrem přinesla snížení počtu autobusových linek v této oblasti. Přesunutí konečné stanice blíže k okraji metropole zajistilo napojení největší pražské nemocnice v Motole a přiblížilo linku metra A k letišti Ruzyně.

Výjimečnost stavby

Ražby plnoprofilovými tunelovacími stroji TBM –EPB S-609 (Tonda) a S-610 (Adéla)

Parametry: typ stroje - zeminový štít, délka vč. závěsu - 102 m, hmotnost 680 t, instalovaný výkon 1200 kW, rychlost otáčení řezné hlavy 3 ot./min., rychlost ražby Ø 35 mm/minutu, Ø denní výkon 15 bm, jeden prstenec (1,5 m) smontován za Ø 35 minut, prstenců celkem 5565 ks.