Stanice Espoonlahti a traťové tunely

Metro
Espoo, Finsko

Traťové tunely a stanice Espoonlahti – LU24 – jsou součástí druhé etapy výstavby Länsimetra (Západní metro), který propojí hlavní město Helsinky s městem Espoo v souhrnné délce 7 kilometrů s 5 podzemními stanicemi.

Základní informace

Objednatel:

Länsimetro

Projektant:

Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd.

Doba výstavby:

05/2016 – 11/2018

Charakteristika

Úsek LU24 – Espoonlahti, který byl ražen metodou Drill & Blast v tvrdých žulových horninách, zahrnuje jedno­lodní stanici metra a dva jednokolejné traťové tunely v sou­hrnné délce 2 984 m. Součástí výstavby byla také ražba sedmi mezitunelových propojek a dvou technologických komor s ventilačními šachtami.

Projekt v číslech

  • 2 984 m Celková délka
  • 36,2 m2 Příčný řez traťovým tunelem
  • 7 - 30 m Výška nadloží
  • 383 m3 Příčný řez stanicí
  • 12 373 m3 Množství stříkaného betonu
  • 3 700 h Motohodin injektážní pumpy

Výjimečnost stavby

Nejnáročnější část projektu spočívala v ražbě stanice pod provozovaným obchodním centrem Lippulaiva a trhacích pracích v hustě obydlených oblastech spolu s vysokým množstvím injektážních prací.