Silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih

Dopravní stavby
Bělá pod Pradědem

Modernizace silnice I/44 Červenohorské sedlo.

Základní informace

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Projektant:

VIAPONT, s.r.o.

Doba výstavby:

09/2014 – 06/2017

Projekt v číslech

  • 7913,50 m délka modernizovaného úseku silnice I/44
  • 407,93 m výškový rozdíl mezi začátkem a koncem modernizovaného úseku
  • 7,15 % maximální podélný spád
  • 17 m minimální poloměr oblouku v ose
  • 11 465 m3 objem zárubních gabionových zdí
  • 53 počet kusů rekonstruovaných či nových propustků

Charakteristika

Modernizace části I/44 spočívala v rozšíření vozovky a v doplnění potřebných bezpečnostních prvků i vybavení silnice. Její osa je vedena v původní trase, protože silnice prochází nejexponovanější zónou CHKO Jeseníky. Z tohoto důvodu ani nebylo možné zřizovat provizorní objízdné komunikace. Součástí zakázky byly i gabionové zárubní zdi, kompletní rekonstrukce či provedení nových propustků pro odvodnění terénu a oprava mostu přes řeku Desná.

Výjimečnost stavby

Modernizace tohoto úseku silnice I. třídy v horském prostředí a v území CHKO Jeseníky vyžadovala, jak v projektové přípravě tak při realizaci, řešení celé řady náročných technických i organizačních úkolů. Plně funkční dílo totiž vznikalo za podmínky, že v průběhu výstavby musí být silnice třikrát v zimním období uvedena do předčasného užívání. Modernizací komunikace došlo k celkovému zlepšení jejího technického stavu s dlouhodobým přínosem zejména pro bezpečnost.