Pro akcionáře

Základní informace

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00

IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

info@metrostav.cz
ID datové schránky: bnpcf46

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Recepce centrály společnosti

+420 266 019 000
+420 266 018 000

Důležité zprávy

30. 07. 2020

Oznámení o výplatě podílu na zisku

09. 07. 2020

Zápis z valné hromady 2020

25. 06. 2020

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

30. 05. 2019

Oznámení představenstva o výplatě podílu na zisku z roku 2018

30. 05. 2019

Zápis z valné hromady 2019

15. 04. 2019

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti Metrostav a.s.

31. 05. 2018

Zápis z valné hromady 2018

23. 05. 2018

Oznámení představenstva o výplatě podílu na zisku z roku 2017


Akcie a akcionáři

Základní kapitál společnosti 790 666 800 Kč

Akcie

Druhkmenové Formana jméno Jmenovitá hodnota100,- Kč ISINCZ0005006502 Počet kusů7 906 668
kmenové na jméno 100,- Kč CZ0005006502 7 906 668

Struktura akcionářů k 31. srpnu 2020

Akcionář Počet akcí Podíl na základním kapitálu
DDM Group a.s. 4 059 580 51.34 %
DOAS SK, a.s. 1 832 407 23.18 %
DOAS CZ a.s. 1 347 489 17.04 %
Ostatní právnické osoby tuzemské 6 177 0.08 %
Ostatní právnické osoby zahraniční 108 326 1.37 %
Fyzické osoby tuzemské 507 546 6.42 %
Fyzické osoby zahraniční 45 143 0.57 %
Celkem 7 906 668 100 %

Společnost Metrostav a.s. je členem koncernu
Skupina Metrostav