Zemní práce

Středisko zemních prací zajišťuje komplexní realizaci zemních prací pro dopravní, pozemní a vodohospodářské stavby a je nositelem této důležité vnitropodnikové technologie. Provádí zemní práce na liniových stavbách (dálnice, silnice, železnice) včetně realizace nestmelených konstrukčních vrstev vozovek a výstavby kanalizací. Zabývá se také prováděním výkopů, odvozů a zásypů jam solitérních objektů.

Středisko využívá pro svou činnost nejnovější technologie zajišťující vysokou přesnost a rychlost realizace. Pomocí systému Trimble pro vytyčování a provádění staveb dochází k výrazné úspoře geodetických prací a ke zvýšení produktivity strojů. Tato nivelační 3D GPS a UTS technologie je využívána především pro zemní tělesa dopravních staveb, konstrukční vrstvy vozovek a inženýrské sítě.


Pro technologii zemních prací používáme

Dozer CAT D6N s 3D nivelací

Šířka radlice
3.27 m
Měrný tlak 52.3 kPa
Hmotnost 16 507 kg
Objem radlice 3.16 - 4.28 m3
Výkon motoru 132 kW


Zeptejte se nás

Napište nám, rádi vám odpovíme

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů