Mosty

Provoz mostních technologií zajišťuje výstavbu dálničních, silničních a železničních mostů. Nabízí komplexní služby v řadě oblastí zahrnujících betonáže monolitických betonových konstrukcí, výstavbu spřažených ocelobetonových mostů i výrobu a montáž ocelových mostních konstrukcí. Má k dispozici materiál pro výstavbu podpěrných konstrukcí a skruží. Součástí technologie je také zajištění provizorních mostů.

Mostní technologie

 • Betonáž na pevné skruží
 • Betonáž na výsuvných skružích
 • Vysouvání
 • Letmá betonáž
 • Montáž prefabrikovaných mostů
 • Výstavba obloukových mostů
 • Montáž a výroba ocelových mostů
 • Výstavba zavěšených a visutých konstrukcí

Příklady technologického vybavení pro výstavbu betonových mostů

 • Přesuvná skruž Peiniger RoRo
 • Přesuvná skruž ŽM-16M
 • Betonážní vozík PERI
 • Římsový vozík DOKA
 • Systémové bednění MECCANO 
 • Systémové rámové bednění MANTO

Těžká a nadrozměrná břemena

 • Výsuny a zásuny mostních konstrukcí
 • Zvedání mostních konstrukcí při rekonstrukci
 • Synchronní zvedání a manipulace

Provizorní mosty a konstrukce

 • Silniční
 • Železniční
 • Pro kombinovaný provoz

Zeptejte se nás

Napište nám, rádi vám odpovíme

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů