Kariérní cesty

Je úžasnou zkušeností podílet se na projektu, ve kterém zhmotňujete představy investora nakreslené na papíře do podoby reálného díla. Většina manažerů v Metrostavu vyrostla právě na stavebních projektech. Proto Vás seznámíme s organizačním uspořádáním a pracovními pozicemi typického stavebního projektu.

Ať už si vyberete práci na projektu nebo mimo něj, každá získaná znalost a dovednost Vás posune dál v profesní kariéře. S Metrostavem máte šanci uspět. Podpoříme Vás, abyste ukázali a rozvíjeli váš potenciál. S Metrostavem máte šanci uspět.

Arrow up big

 • Vedoucí
  projektu

  • Přípravář

   • Technik
    student

  • Ekonom
   projektu

  • Stavbyvedoucí

   • Mistr

    • Parťák

     • Dělníci

    • Dělníci

   • Technik
    absolvent

Nejčastěji obsazovaná pracovní místa v Metrostavu

 • Přípravář - předvýrobní příprava

  Úkolem přípraváře je připravit stavební zakázku ve fázi nabídky. K tomu potřebuje přípravář nastudovat zadávací podmínky, projektovou dokumentaci a posoudit místní podmínky staveniště. Je zodpovědný za zpracování postupu a technologie výstavby, harmonogramu výstavby a stanovení dodavatelského systému zakázky. Vypracovává nabídku, podklady a dokumentaci do soutěží a výběrových řízení. Na dobré práci přípraváře stojí úspěch obchodní činnosti Metrostavu.

 • Přípravář – výrobní příprava

  Přípravář výrobní přípravy se stavební zakázky ujme poté, co ji Metrostav získá. Spolupracuje na přípravě harmonogramu průběhu celé stavební zakázky, zajišťuje prováděcí dokumentaci vč. konzultací s projektantem, rozděluje stavební části do technologických celků a stanovuje rozhraní jednotlivých stavebních dodávek. Podílí se tak na celkové koordinaci prací s projektantem, architektem a dodavateli. Spolu s realizačním týmem má ten nejdůležitější úkol: realizovat stavební zakázku v daném čase, kvalitě a nákladech.

 • Mistr

  Mistr řídí a kontroluje práci jak přímých podřízených, tak práci subdodavatelů, které vzájemně koordinuje. Je odpovědný za plnění harmonogramu a průběhu stavebních prací a za řízení určené části stavby podle projektové dokumentace. Plánuje nasazení strojů, nárokuje a zajišťuje materiál a služby na stavbě. Dbá na soustavnou kontrolu kvality prováděných prací a podílí se na předání dokončené stavby nebo její části investorovi. Na práci mistrů stojí především to, zda jednotlivá řemesla odvedou kvalitně svoji práci.

 • Stavbyvedoucí

  Stavbyvedoucí řídí stavbu, sleduje a vyhodnocuje plnění harmonogramu a průběhu stavební zakázky. Je odpovědný za převzetí určené části projektové dokumentace, její prostudování a projednání. Je v soustavném pracovním kontaktu s technickým dozorem investora, s autorským dozorem generálního projektanta a s orgány státní správy. Dbá na soustavnou kontrolu kvality realizace celé stavební zakázky a je odpovědný za předání dokončené stavby nebo její části investorovi. Stavbyvedoucí v roli vedoucího projektu je hlavní osobou, která nese odpovědnost za výsledek stavební zakázky.

 • Ekonom projektu

  Ekonom projektu zodpovídá za sledování hospodaření během výstavby, komunikaci s dodavateli a naplnění smluvních vztahů. Ekonom zpracovává pravidelné informace o stavu projektu včetně měsíčních výsledků hospodaření. Kontroluje došlé faktury a vystavuje podklady k výnosovým fakturám. Vede evidenci objednávek materiálu, smluv, faktur, dokladů výdajů a příjmů do pokladny, interních dokladů a korespondence. Ve spolupráci s vedoucím projektu a všemi stavbyvedoucími usiluje o dosažení plánovaného hospodářského výsledku projektu.

Nabídka pracovních míst

Jestliže jste nenašli vhodnou pozici, ale máte přesto zájem u nás pracovat, můžete se zaregistrovat do naší databáze. Pokud se objeví pozice odpovídající Vašim požadavkům a kvalifikaci, ozveme se Vám.

Zeptejte se nás

Napište nám, rádi vám odpovíme

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů